Privacyverklaring

GSB NV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GSB NV verzamelt, alsook over de wijze waarop GSB NV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

GSB NV kan persoonsgegevens over u en uw bedrijf verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GSB NV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GSB NV verstrekt.

GSB NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Uw voor- en achternaam
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Telefoon nummer van het bedrijf
 • Uw e-mailadres
 • Uw gsm nummer
 • Uw BTW nummer

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met GSB NV
 • Bezoek aan de Website
 • Correspondentie met en uitgaande van GSB NV
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door GSB NV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Gebruik persoonsgegevens

GSB NV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

 • De uitvoering van een overeenkomst met GSB NV
 • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Telefonisch contact ter prospectie.
 • Het verzenden van gerichte informatie, marketing en
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden  
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 

Hoe lang GSB NV gegevens bewaart

GSB NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, zijnde prospectie en het verstrekken van informatie om des structuur en de werking van uw bedrijf te optimaliseren.

Delen met anderen

GSB NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Onze website is zo gestructureerd dat u hem kunt raadplegen zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te moeten verstrekken.

Op de website van GSB NV worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GSB NV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GSB NV maakt gebruik van WordPress om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door WordPress opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien WordPress hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. GSB NV heeft hier geen invloed op. GSB NV heeft WordPress geen toestemming om die gegeven te gebruiken of voor andere WordPress-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@gsb.be, de reactie op uw verzoek is zo snel als mogelijk en zeker binnen de 2 weken.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met contact@gsb.be.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die GSB NV mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van GSB NV.  

Update Privacy Verklaring

GSB NV is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Beveiligen  

GSB NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GSB NV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via contact@gsb.be.

 www.gsb.be  is een website van GSB NV

GSB NV is als volgt te bereiken:

 • Liersesteenweg 11, B-2288 Bouwel
 • Inschrijvingsnummer: 0450.765.433
 • Telefoon: 0475 73 20 94
 • E-mailadres: contact@gsb.be

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop GSB NV a uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. 

Contacteer GSB NV

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop GSB NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: contact@gsb.be  of  
 • Via de post: GSB NV, Liersesteenweg 11, 2288 Bouwel (Belgium)

Datum: 1 februari 2020

Versie: 1