General terms and conditions

Algemene voorwaarden

Prijzen

 • De prijs is steeds per persoon en per nacht tenzij anders vermeld.
 • De reservering is exclusief de plaatselijke verblijfstaks. Elektriciteit, water en verwarming zijn in de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld.

Alle prijzen vindt u hier : Prices and availability  

Reserveren

Een boeking is pas definitief als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan;

 • Reserveren kan via deze website, via email of telefonisch of via booking-sites zoals booking.com.
 • Uw reservering kan pas aangemaakt worden als wij over al uw gegevens beschikken. Zie het hiervoor bestemde formulier dat wij u zullen bezorgen.
 • U ontvangst steeds een bevestigingsbrief met het totaal bedrag, de boekingsvoorwaarden en voorwaarden voor annulering.
 • Deze voorwaarden kunnen variëren naargelang de klant een bedrijf of privé-persoon is en of het gaat om internationale klanten e.a.
 • Alvorens uw reservering te bevestigen zullen wij uw creditcard gegevens en/of een eventueel een vorm van legitimatie (een foto van paspoort of identiteitskaart) van de persoon die in het appartement zal verblijven opvragen. De gegevens worden verwijderd na het verblijf van de gast.
 • Een reservering  is pas definitief als aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan.
 • Wij behouden ons het recht om uw creditcard te verifiëren door een bedrag van € 5 te debiteren. Dit bedrag zal worden verrekend op uw eindfactuur.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.
 • Wij behouden steeds het recht om via uw creditcard een borg van € 250  te reserveren.
 • Als blijkt dat uw opgegeven creditcard niet geldig is kunnen wij uw reservering weigeren of  annuleren.
 • In geval van betaling via overschrijving behouden wij het recht de gast te vragen een waarborgbedrag te storten op onze rekening. Weigering om dit te doen is voldoende om uw reservering te weigeren of te annuleren.
 • Deze waarborg wordt vrijgegeven hetzij teruggestort na controle van de flat op het einde van uw verblijf.
 • Voor boekingen voor langer dan 7 dagen wordt steeds een voorschot gevraagd alvorens deze definitief is.
 • Pas als aan alle voorwaarden voldaan is zal toegang worden verleend tot de appartementen.
 • Kosten voor annulering / relocatie van volgende gasten omwille van vorige gasten die zich niet aan de huisregels en/ of check out voorwaarden houden, worden steeds doorgerekend aan de veroorzaker.
 • Wij behouden steeds het recht om een andere gelijkwaardige kamer of appartement  te kunnen toewijzen

Annulering

Indien u onverhoopt toch mocht besluiten tot annulering dan bent u ons een schadeloosstelling verschuldigd;

 • Deze bedraagt bij annulering van verblijven tot 7 nachten
 • 1 week voor aankomstdatum: 0 % van de totale som
 • Minder dan 1 week voor aankomstdatum : 25% van de totale som
 • Binnen 48 uur voor aankomstdatum: 100% van de totale som
 • Voor boekingen van verblijven langer dan 7 nachten
 • 2 weken voor aankomstdatum: 25 % van de totale som
 • Minder dan 1 week voor aankomstdatum : 50% van de totale som
 • Binnen 48 uur voor aankomstdatum: 100% van de totale som

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.  Verblijf  (overnachting) van meer personen dan op de reservering overeengekomen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming en zal automatisch worden aangerekend. Het niet naleven van deze huisregel kan ertoe leiden dat wij voortijdig de verblijfsovereenkomst beëindigen.

Prostitutie, handel en dergelijke is niet toegestaan. Overlast zal in rekening gebracht worden en zal leiden tot onmiddellijke verbreking van de verblijfsovereenkomst. GSB hanteert hierbij een zero tolerance beleid. Overtreding van deze regel wordt steeds bij de politiediensten gemeld

Alcohol en (soft)drugs Alcoholmisbruik, en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. GSB hanteert hierbij een zero tolerance beleid

Diefstal Bij diefstal en/of opzettelijke vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie en zal leiden tot onmiddellijke verbreking van de verblijfsovereenkomst. GSB hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Vergeten voorwerpen bewaren we  een redelijke periode. Nasturen doen we uiteraard alleen op kosten van de gast.

Sleutel:  U hebt een sleutel van het appartement en de huisdeur gekregen. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u tijdens uw verblijf uw sleutel verliest, zijn wij genoodzaakt  €50,- in rekening te brengen.

Bij reservering accepteert u de huisregels

Huisregels:

 • Roken: Het gebouw is rookvrij. Dit betekent dat er nergens in het gebouw gerookt mag worden. Uit het raam hangen om te roken wordt ook beschouwd als roken in het gebouw. Bij het niet naleven van deze huisregel zal er minstens € 250 extra reinigingskosten worden aangerekend . Bij herhaling van dit feit hebben wij het recht u de toegang tot ons huis te weigeren. Dit kan impliceren dat uw verblijf verbroken wordt.
 • Huisdieren  zijn niet toegestaan.
 • Veiligheid  is heel belangrijk, betracht ons huis als was het uw eigen huis.
 • Elk appartement / kamer heeft een brandblusser en rookmelders. Het is ten strengste verboden de rook detectoren te verwijderen of uit te schakelen. Indien vastgesteld wordt dat er geknoeid is met de installatie wordt er automatisch € 250 aangerekend.
 • Bij oneigenlijk gebruik van blusmiddelen wordt een bedrag van minimaal€ 1500,- in rekening gebracht.
 • Eventuele kosten die ontstaan wanneer de brandmeld-installatie door nalatigheid van de gast ongewenst afgaat, en er interventies nodig zijn door derden worden in rekening gebracht met een minimum van € 1500.
 • Noodalarm Als u het noodalarm hoort, volgt u de instructies die beschreven staan op het vluchtplan in uw flat. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een gast, zal de eventuele vervolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon.
 • Technische storingen Bij een technische storing (hoe klein dan ook), gelieve deze zo vlug mogelijk te melden.
 • Meubels Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van de meubels en vloeren tot gevolg hebben.
  Moeten meubels door ons worden teruggeplaatst, dan wel schade hersteld worden,
  wordt dit in rekening gebracht.
 • Linnengoed  Gebruik altijd linnengoed op het bed. Mocht u dit nalaten, dan kunnen de reinigingskosten bij u in rekening gebracht worden.
 • Huisraad Van huisraad, bestek en servies dienen voor vertrek het juiste aantal in het appartement aanwezig te zijn.
 • Bezoek Om de privacy, rust en de veiligheid van onze gasten te verzekeren vragen wij u het komen en gaan in ons huis tot een minimum te herleiden, vooral tijdens de avonduren.
  • Wij behouden het recht om personen die niet gereserveerd hebben bij ons, geen toegang te verlenen tot de appartementen of de kamers.Een bezoek frequentie die hoger ligt dan normaal kan een teken zijn van andere activiteiten en wordt niet getolereerd.Het is verboden om feestjes te houden in ons huis.Prostitutie wordt steeds gemeld aan de Politiediensten.

Televisie  Elk appartement heeft een kabel-televisie met internationale kanalen. Het is verboden om het TV abonnement op eigen initiatief aan te passen. Indien dit gebeurt, zullen de kosten voor het aansluiten en het afsluiten op de gast verhaald worden.

Internet  U kunt gratis gebruik maken van Wifi in het hele appartement. Voor de eventuele gevolgen van het  downloaden van bestanden, is de gast zelf verantwoordelijk

Parkeerplaats  Parkeren kan in de straat. Betalend tussen 9.00-19.00h. Op zon- en feestdagen is het gratis parkeren in de straat. Ondergronds parkings zijn steeds betalend.

Voor het verblijf in de Astrid flats beschikken wij over wij 2 binnen- parkingplaatsen à €10 per dag. Deze bevinden zich in een flatgebouw aan het begin van onze straat en kunnen aangevraagd worden rekening houdend met beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid gast:

 • Het appartement / kamer wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren.
 • Als u bij aankomst in de woning toch nog een schade of tekortkoming ontdekt, maak er ons dan direct opmerkzaam op. Als tijdens uw verblijf schade of tekortkomingen ontstaan, meldt het ons dan zo snel mogelijk. Eventuele acties kunnen dan direct genomen worden zodat de gevolgen, eventuele vervolgschade en overlast minimaal blijven.
 • Vaststelling van extra schade na vertrek wordt in rekening gebracht.
 • Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er eens iets kapot gaat.
  De gasten zijn aansprakelijk voor schade die door hen, of bezoek/gasten is ontstaan.
  Hier vallen geen kleinigheden onder, zoals bijvoorbeeld een gebroken glas.
 •  

De verhuurder

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies, ongevallen, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen, veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden  e.d. kan de gast zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

De verhuurder heeft het recht om gedurende het verblijf de woning te controleren en te inspecteren.

Stopzetting verblijf. Als de gast, zijn gezinsleden of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat het verblijf wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de gast en bezoekers de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van betaalde bedragen. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig overlast veroorzaken.

Gasten bouwen geen verblijfsrechten op indien zij langere tijd zouden boeken. Er mag geen domicilie worden aangevraagd op dit adres.

Bent u tevreden, zeg het een ander, bent u niet tevreden zeg het ons.

Wij wensen u een bijzonder aangenaam verblijf.